Wednesday, July 23, 2014
lahat tayo mababasa….. pag ang langit ang biglang lumuha, biglang lumuha. wala na tayong masilungan.

lahat tayo mababasa….. pag ang langit ang biglang lumuha, biglang lumuha. wala na tayong masilungan.

Oh Lord! Sa wakas! #burgermatsing #bacon

Oh Lord! Sa wakas! #burgermatsing #bacon

Tuesday, July 22, 2014
Kevin Roy’s impromtu performance of Dear Prudence
more photos at http://www.thenoiseninja.com/2014/07/babies-in-black-2-beatles-tribute.html

Kevin Roy’s impromtu performance of Dear Prudence

more photos at http://www.thenoiseninja.com/2014/07/babies-in-black-2-beatles-tribute.html

Sunday, July 20, 2014
naubos ang spray paint, sira ang momentum #thekitchenproject

naubos ang spray paint, sira ang momentum #thekitchenproject

naubos ang spray paint, sira ang momentum #thekitchenproject

naubos ang spray paint, sira ang momentum #thekitchenproject

Friday, July 18, 2014
new eyes #dailyblind

new eyes #dailyblind

Thursday, July 17, 2014
I saw Spiderman yesterday. #GlendaPh

I saw Spiderman yesterday. #GlendaPh

Wednesday, July 16, 2014
spiderman #GlendaPh

spiderman #GlendaPh

Awat na po Manang Glenda #GlendaPh

Awat na po Manang Glenda #GlendaPh

Monday, July 14, 2014
Sabi ko kay Manang eh “Erick”, pero ito pa rin ang binigay sa akin. Tsk! Hahaha!

Sabi ko kay Manang eh “Erick”, pero ito pa rin ang binigay sa akin. Tsk! Hahaha!